- en kursus- og konsulentvirksomhed,
der ønsker at styrke enkeltpersoner og organisationer i vigtige afklarings- og integrationsprocesser.
    Det drejer sig primært om konkretiseringen og implementeringen af vision, værdier og holdninger i dagligt liv og arbejde, samt integrationen af medarbejdernes forskellige personlige og faglige ressourcer i velfungerende teams, men også om den tværkulturelle integration på arbejdspladsen.